Results of the survey of focus group participants among international students (February 2022)

After the survey

STAKEHOLDERS’ SURVEY PROGRAM FOR 2021-2022

QUESTIONNAIRES

 

Анкета для роботодавців “Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітніх програм роботодавцями” (2021)

Анкета для випускників університету “Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми” (2021)

Анкета для науково-педагогічних працівників “Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення” (2021)

Анкета для науково-педагогічних працівників “Дотримання академічної доброчесності” (2021)

Анкета для науково-педагогічних працівників “Ефективність організації освітнього процесу в умовах карантину” (2020)

Questionnaire for higher education seekers “Regarding manifestations of bribery” (2021)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Організація дистанційного навчання в умовах карантину” (2020)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання” (2020)

Questionnaire for applicants for higher education “Assessment of the quality of practical training” (2020)

Questionnaire for applicants for higher education “Assessment of the quality of teaching the discipline” (2019)

Questionnaire for applicants for higher education “Academic Integrity” (2018)

Questionnaire for applicants for higher education “Evaluation of the educational program” (2018)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Стан освітньої діяльності в університеті” (2017)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Чинники впливу на якість вищої освіти у Хмельницькому національному університеті” (2016)

 

АНКЕТИ

Анкета для здобувачів вищої освіти “Академічна мобільність” (2022)